BDS INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GF

D. 6 november 2022 kl. 13.00 på Amtsbanen
Bygaden 33-35, 3720 Aakirkeby 

Tilmelding til Bestyrelsen senest 1 uge før.
Bornholmsdynamiskeskytter@gmail.com

 

Dagsorden 

 1. Velkomst og valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Valg af Stemmetæller.

 4. Formanden fremlægger status og tankerne omkring de nye vedtægter.

 5. Gennemgang af de nye vedtægter.

 6. Afstemning om godkendelse af de nye vedtægter.
  ---------- Såfremt af de nye vedtægter bliver vedtaget ----------

 7. Valg:
  Formand
  Næstformand
  Kasserer
  Bestyrelsesmedlem 1
  Bestyrelsesmedlem 2

 8. Gennemgang af Budget for 2023.

 9. Fastsættelse af medlemskontingentet for 2023.

 10. Evt. 

Udkast til nye vedtægter