top of page

BDS INDKALDER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

D. 25 Marts 2023 kl. 10.00 på Amtsbanen
Bygaden 33-35, 3720 Aakirkeby 

Indkommende forslag skal sendes på:
Bornholmsdynamiskeskytter@gmail.com

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning. Formand fremlægger, suppleret af resten af bestyrelsen.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasserer fremlægger regnskab
5. Forslag til handlingsplan og budget. Kassere fremlægger Budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag

     7.1 BDS Interne aktivitets ansvarlige - Fremsendt af formanden.
8. Valg af bestyrelse og suppleant

     8.1 Valg af Næstformand (Rasmus Andersen ønsker genvalg)
     8.2 Valg af Kasserer (Henning Andersen ønsker genvalg)
     8.3 Valg af Bestyrelsesmedlem nr. 2 

     8.4 Valg af Suppleant
9. Valg af Bilagskontrollant
10. Evt.

Vedtægter
bottom of page